euPrevent Assessment Tool

Welkom bij het euPrevent online assessment instrument. Op de volgende pagina volgt eerst een uitleg over dit instrument, voor u aan de vragen begint. Uw antwoorden worden automatisch opgeslagen. Met uw unieke code kunt u op elk gewenst moment pauzeren en daarna verder gaan waar u gebleven was. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Bestaande invoer